2014-09-23

Hemligheten bakom den svenska mjukvarujättens världssuccé

"Det är viktigt att ha koll på pensionerna"

Medarbetarnas medianåldern är 34–35 år, den generella utbildningsnivån är hög och nio av tio kan klassificeras som kunskapsarbetare. Talanger som är synnerligen attraktiva för andra högteknologiska företag. Vi frågade företagets HR-direktör Maria Z Furenmo hur man får företagets bästa medarbetare att stanna kvar när inviterna från andra företag haglar över medarbetarna

– Det handlar väldigt mycket om så kallade mjuka värden. Någon har sagt att det vanligaste skälet för en person att stanna på ett jobb är att man trivs med sina kollegor. Och den absolut vanligaste orsaken att dra därifrån är att man inte tycker att man har en bra chef. Därför är företagskulturen, trivseln och ledarskapet det vi jobbar allra mest aktivt med. Men självklart måste vi också hänga med i matchen när det gäller löner och förmåner.

Medarbetarna är unga och till vardags är de flesta naturligt nog mer intresserade av föräldrapenningen är pensionen, menar Maria Z Furenmo. Hon understryker dock att företaget är angeläget om att även erbjuda löner, villkor och förmåner som står sig väl vid en jämförelse med andra ledande kunskapsföretag.

– Det är jätteviktigt att ha koll på den delen också, även om medarbetarna inte visar så stort intresse för till exempel pensionslösningar. Där gör de HR-ansvariga i många unga företag fel. För oss är det en ren hygienfaktor, våra anställda tar helt enkelt för givet att vi löser den frågan på bästa möjliga sätt. Och det gör vi verkligen.

En idé som diskuterats inom Net Entertainment och som redan har införts inom flera andra företag, är att skapa ett slags total reward-portal där man samlar all information om de försäkringar, pensioner och andra förmåner som arbetsgivaren kontinuerligt investerar i.

– Det där är jätteintressant, säger Maria Z Furenmo. Det skulle säkert kunna bidra till att öka medarbetarnas intresse för våra pensionslösningar och andra långsiktiga åtaganden. 

Läs nästa artikel

Riskspridning och kostnadsfokus höjer din pension

Läs nästa: Riskspridning och kostnadsfokus höjer din pension