2016-06-30

I huvudet på en hedgefondförvaltare?

Lär känna förvaltarna bakom Brummer Multi-Strategy

Långsiktigt sparande, exempelvis till pensionen, handlar i grunden om kapitalförvaltning. Brummer & Partners pensionskunder väljer antingen externa index- och räntefonder till låga eller inga förvaltningsavgifter, eller aktiv förvaltning. 

Det sistnämnda sker framförallt genom den egna fonden Brummer Multi-Strategy, som består av sju av varandra oberoende hedgefonder. Vem förvaltar dessa fonder, och vad rör sig i huvudet på en hedgefondförvaltare?

• Hur fungerar fondernas strategier och metoder? 

• Hur tänker de kring rådande marknadsklimat? 

• Och vad säger man om den utmanande starten på 2016?

I en serie korta filmer lät vi frilansjournalisten Pontus Herin intervjua förvaltningsansvarig i respektive fond, liksom Klaus Jäntti, koncernchef och även en av fondens förvaltare. 

Filmerna ger både en uppdaterad bild av det aktuella läget, och en mer nyanserad inblick i Brummer & Partners kapitalförvaltning. Intervjuerna är på engelska och genomfördes mellan den 8 och 10 juni 2016, dvs före Storbritanniens folkomröstning om EU. Varje film är 5-10 minuter lång. 

Se filmerna

Brummer & Partners hedgefondförvaltare finns i Stockholm, London, New York och Singapore.  Av Brummer & Partners 400 anställda jobbar nära hälften direkt med fondernas förvaltningsorganisation. 

Vad tyckte du om filmerna? Återkoppla gärna med feedback till play@brummer.se 

VIKTIG INFORMATION
Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.

Läs nästa artikel

Ansvarsfulla investeringar

Läs nästa: Ansvarsfulla investeringar