2015-03-24

Ingen ska dö i en Volvo

Volvo Cars höga ambitioner om säkerhet och trygghet omfattar även deras medarbetare

Biltillverkaren Volvo Cars har en vision för år 2020 som väckte viss uppmärksamhet när den lanserades: Ingen ska omkomma eller skadas svårt i en Volvo. Det finns även en mindre känd, men minst lika viktig, vision som rör företagets anställda: Ingen ska omkomma eller skadas svårt på jobbet.

Christina Munk-Hemberg har varit anställd av Volvo i 30 år. Hon har bakgrund som ekonom och har jobbat med ekonomi, HR-frågor och inköp. Idag är hon Director Pension & Insurances, det vill säga högsta operativt ansvarig för Volvo Cars anställdas pensioner och försäkringar.

De värden som bilen står för – säkerhet, kvalitet och människan som utgångspunkt – har betydelse för hur bolaget ser på sina anställda.

– Precis som vi säger ”ingen ska dö i en Volvo” så säger vi ”ingen ska dö på jobbet”. Samma höga säkerhetsstandard ska gälla på våra arbetsplatser. Vi vill erbjuda ett hållbart yrkesliv och ett hållbart liv efter yrkeslivet. 

Likvärdigt skydd i hela koncernen

Volvo Cars eftersträvar därför ett ordentligt och likvärdigt skydd för alla i koncernen. Det handlar om ett grundläggande skydd i form av sjukförsäkring, livförsäkring och skydd för efterlevande, om det värsta trots allt skulle hända. Alla anställda globalt har även tjänstereseförsäkring och alla i Sverige har tillgång till tjänstebil eller leasingbil. Därtill kommer en omfattande uppsättning ”kringisar” för anställda i Sverige, det vill säga möjlighet till bruttolöneavståenden som ger den anställde ett förmånligt pris på vissa varor eller tjänster. Populärast bland dessa är ögonoperation med laser och IVF-behandling.

– Genom vår förmånsportal som lanserades hösten 2013 kan de anställda enkelt få en överblick över vad som finns att välja på. Planen är att vi ska kunna erbjuda en liknande service i alla länder där vi finns. Eftersom lagstiftningen för arbetsmarknaden skiljer sig så mycket åt mellan olika länder så kommer det inte gå att ha exakt samma lösning för alla. Vårt ledord är att det ska vara likvärdigt för alla, säger Christina.

Sverige ett extremland

Volvo Cars 22 000 anställda återfinns i tre världsdelar. När Christina får frågan vilka länder som utmärker sig mest svarar hon direkt:

– Sverige är ett extremland. Vi är så oerhört omhändertagande och vana vid kollektiva lösningar. I andra länder är folk vara vid att själva sköta sin pension. I vårt arbete med att skapa likvärdiga förmåner i hela koncernen så kan man säga att vi exporterar en stor del av det svenska tänket.

Även om hon tycker att kollektivavtal i grunden är mycket bra så menar Christina att det i just pensionsfrågan borde finnas en öppning för individuella lösningar. 

– Jag efterlyser lite större flexibilitet i våra kollektivavtal när det handlar om pensionerna. Vi har ett betydande behov av utländska specialister som är vana vid att ta hand om pensionen själva. För dem skulle det vara bra med en öppning i kollektivavtalet, så att de kan vara lokalanställda men med en individuell pensionslösning.

”Designed around you”

För Volvo Cars är det viktigt att tillvarata de anställdas intressen och uppmuntra dem att fatta kloka, aktiva placeringsbeslut för sin pension. Därför var företaget bland de första att sluta att jobba med förmedlare. Istället erbjuds de anställda direktupphandlade produkter via pensionsportalen.

Volvo arbetar utifrån ett ”designed around you”-tänk, från hur de tänker pension och förmåner till aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Då är det självklart att erbjuda våra anställda direktupphandlade produkter utan mellanhänder. På så vis slipper våra anställda en rådgivning som bygger på en dold provision, finansierad av avgifter som tas ut i fonderna.Det tänket kan kopplas till bilen och den omsorg om individen som Volvo står för.  

– Det finns en stolthet i att jobba på Volvo. Den handlar om produkten, vår bil. Alla på Volvo älskar bilen. 

På anläggningen i Göteborg är bilen närvarande var man än befinner sig. Produktions- och utvecklingsavdelningarna ligger vägg i vägg. Och stämningen är extra god just nu tack var den framgångsrika lanseringen av XC90. 

– Den har bidragit till en stärkt framtidstro och vi ska öppna ett nattskift med 1300 anställda nu i år, avslutar Christina.

Läs nästa artikel

I huvudet på en millennial

Läs nästa: I huvudet på en millennial