2014-12-15

Långsiktigt medarbetarfokus – på riktigt!

Så blev Netlight Sveriges mest attraktiva konsultbolag 2014

Begreppet ”employer branding” handlar inte i första hand om stiligt formulerade värderingar, utan om vad arbetsgivaren faktiskt levererar. Frihet under ansvar. Engagerande arbetsuppgifter. Personlig utveckling. Teamkänsla. Och rimlig ekonomisk avkastning på medarbetarnas långsiktiga engagemang och gemensamma framgångar. 

Så, ungefär, ser framgångsreceptet ut för Netlight – Sveriges näst bästa arbetsgivare, alla kategorier, enligt Universums företagsbarometer. Det var för övrigt snubblande nära till första plats. I branschen var man allra bäst.

Vi premierar långsiktigt engagemang, och samarbete på alla plan

Netlight är ett snabbväxande IT-konsultföretag med kontor i ett flertal europeiska länder. Antalet medarbetare närmar sig snabbt 600, men urvalsprocessen är minutiös – medarbetarna är verkligen lika viktiga som kunderna. Långsiktigt medarbetarfokus har även visat sig vara en hållbar grund för lönsam tillväxt.  

Vi frågade Joakim Brunzell, CFO och en av de verkliga veteranerna i Netlight, vad det är som gör företaget så attraktivt som arbetsgivare:

”Den största skillnaden, som jag upplever det, är väl att medarbetarna har en mycket friare roll. Den enskilde konsulten är inte förprogrammerad för ett visst teknikområde eller en viss bransch och alla har fria händer att hitta utmaningar som engagerar dem mest. Sen matchar vi dem som kan och vill i en grupp anpassad till respektive uppdrag. Det blir oftast bäst resultat för uppdragsgivaren och är samtidigt mest utvecklande för konsulten. Den mer formaliserade utbildning vi bedriver handlar mer om att bli ännu duktigare som projektledare eller problemlösare, eller vilken roll man nu har.”

Utöver principen om frihet under ansvar lyfter Joakim gärna fram den utpräglade vi-andan, som bland annat stöds av en solidarisk belöningskultur.

Solidariskt belöningssystem

”Vi premierar långsiktigt engagemang och samarbete på alla plan. Utöver den fasta lönen – alla vet vad alla andra tjänar – får alla medarbetare inom respektive land en rörlig bonus baserad på resultat. Och alla har möjlighet att bli delägare” berättar Joakim. ”För dem som fokuserar på egen vinning eller kortsiktiga monetära belöningar är Netlight troligen inte rätt arbetsplats.”

Dessa handfasta principer har starkt bidragit till företagets förmåga att attrahera många av de skarpaste stjärnorna på IT-himlen och de medarbetare som redan är ombord hjälper gärna till – utan någon "finder’s fee" eller annan ersättning. Belöningen för den som nosar upp en bra kandidat är helt enkelt att han eller hon får glädjen av att jobba med ännu en fantastisk person.

Flera initiativ för ökad jämställdhet

IT-branschen har alltid haft ett oproportionerligt stort inslag av ”unga män”, men det är något som Netlight gärna vill ändra på. Joakim Brunzell igen: ”Många tjejer är bevisligen intresserade av teknik, och den frågan driver vi aktivt gentemot utbildningssektorn och andra relevanta sammanhang. På ett mer högupplöst plan anordnar vi nu kurser för IT-intresserade kvinnor som vill lära sig att programmera.

För en tid sedan tog vi även initiativ till en jämställdhetskonferens för hela branschen. Och vi har naturligtvis samma inställning till jämställdhet när det gäller människor med annan etnisk eller religiös bakgrund, eller sexuell läggning. Men vi är ödmjuka inför uppgiften och har fortfarande en bra bit att gå. Att ledningen för Netlight menar allvar framgår kanske bäst av att man föregår med gott exempel. Den är redan mer jämlik än företaget som helhet.

Globala idéer – lokal tillämpning

Netlight har hittills etablerat egna kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, London, Berlin, München och Hamburg, men kunder och uppdrag finns även i andra delar av Europa. Och den som vill delta i ett projekt utomlands får gärna göra det, om förutsättningarna stämmer.

”Våra grundläggande idéer är desamma överallt, men vi kan naturligtvis inte blunda helt för den lokala kulturen”, säger Joakim.

Vid rekryteringen av nya medarbetare lägger Netlight minst lika stor vikt vid den sökandes personlighet och mänskliga egenskaper som vid tekniska och andra kunskaper.

”Medarbetarna är ju företaget, så trivsel och smidigt samarbete är helt avgörande för att vi ska göra ett bra jobb. Rent praktiskt sker rekryteringen i tre steg: I ett första möte försöker vi lära känna varandra, vad vi kan och vill och bedöma om vi skulle kunna trivas tillsammans. I det andra steget gör vi en lite mer djupgående utvärdering om arbetsuppgifter och tekniska kvalifikationer. Och i det tredje momentet träffar den sökande någon av oss i ledningsgruppen. Då tittar vi mer på långsiktiga karriärmål och utvecklingsmöjligheter.

Läs nästa artikel

I huvudet på en millennial

Läs nästa: I huvudet på en millennial