2017-05-31

Undvik administrationsfällan!

Gunilla Svanberg, Comp & Ben-manager på Axis: ”En bra pensionslösning skickar en viktig signal”.

Gunilla Svanberg har inte alltid varit Compensation & Benefit-manager på nätverksvideoföretaget Axis Communications. I sitt tidigare liv var hon försäkringsrådgivare. En erfarenhet som hon hade nytta av när hon handlade upp tjänstepension för företagets över 1500 anställda i Lund.

– Försäkringsbolagen och förmedlarna har ett stort informationsövertag. De som ansvarar för pensionsfrågan på företagen har oftast inte den kunskap som krävs och detta är lätt att utnyttja. Det tydligaste exemplet är när rådgivarna placerar pensionskapitalet i egna fonder med högt kostnadsuttag som generellt sett inte tillför ett mervärde och delvis finansierar deras egna provisioner, säger hon.

Lättar på pensionsbördan – till ett överpris
Gunilla menar att rådgivningsföretaget ”tar hand om” en administrativt krånglig och svåröverblickbar fråga – till ett överpris. Genom att skapa en icke-transparent, lite krånglig lösning med många olika valbara bolag blir det svårare för arbetsgivaren att följa upp och utvärdera utfallet av pensionsförvaltningen.

– Undvik att fastna i administrationsfällan! Oviljan att ta tag i en krånglig och svår fråga får inte leda till att ditt företag har en lösning som inte är tillräckligt förmånlig, säger hon.

– Vi sätter stort värde på en professionell rådgivning som tar pensionsspararens totala situation i beaktande och skapar överblick, föreslår allokering och följer upp

Ta kontrollen
Det handlar om att ta kontroll och skaffa sig kunskap och överblick.

– Inför en pensionsupphandling behöver man reda ut företagets specifika situation. Hur ser de gamla lösningarna ut? Hur är arbetsstyrkan sammansatt och vad finns det för förutsättningar att flytta kapital? Under själva upphandlingen är det viktigt att frågor om flytträtt och flyttavgifter står i fokus och att man undviker att låsa in det nya kapitalet, säger hon.

Gunilla vill även slå ett slag för en effektiv administration.

– Det går att få till en bra lösning direkt med försäkringsbolaget om man tar höjd för detta. Ställ krav på en digital administration. Här ligger branschen skrämmande långt efter övriga samhället. Mycket ska fortfarande skötas via pappersblanketter, säger hon.

– En total makeover av företagets pensionsupplägg kräver viss ansträngning. Men den betalar sig i form av bättre pensioner.

Direktupphandling mot försäkringsbolagen
Den lösning Axis har är ett tydligt exempel på hur man kan sy ihop ett tjänstepensionsupplägg utan förmedlare.

– Vi ser ingen poäng med att ha flera snarlika leverantörer. Vi får bredd och kvalitet genom två kompletterande upplägg med riktigt bra villkor. Våra pensionssparare kan välja mellan kostnadseffektiva indexfonder, absolutavkastande strategier med möjlighet till positiv avkastning i marknadsnedgång och traditionell livförsäkring där pensionsspararen är garanterad en viss del av kapitalet, säger hon.

Axis erbjuder dessutom rådgivning till de anställda via tredje part.

– Vi sätter stort värde på en professionell rådgivning som tar pensionsspararens totala situation i beaktande och skapar överblick, föreslår allokering och följer upp. Den webbaserade lösning vi har valt har hög tillgänglighet, är provisionsfri och bevakar pensionsspararnas intressen på ett seriöst sätt, säger hon.

En viktig signal
En ordentlig pensionsupphandling tar större delen av Comp & Ben-managerns arbetstid under cirka 6 månader. Men man behöver inte göra hela jobbet själv – resultatet blir bättre om man driver frågan i ett team. Involvera inköpsavdelningen och sök förankring hos ledningsgruppen. Och ta vid behov hjälp av en oberoende pensionskonsult, tipsar Gunilla.

– En total makeover av företagets pensionsupplägg kräver viss ansträngning. Men den betalar sig i form av bättre pensioner. Det vill säga i pengar, inte för företaget, men för dess anställda – och det skapar lojalitet. Om företaget sköter pensionsfrågan bra skickar det en viktig signal. För oss är det viktigt att vår lösning stämmer överens med våra värderingar som handlar mycket om ansvarstagande, transparens och kundnytta, avslutar hon.

Läs nästa artikel

Pensionsadvokaten: Guldläge vid upphandling när branschen ska hantera regelchock

Läs nästa: Pensionsadvokaten: Guldläge vid upphandling när branschen ska hantera regelchock