2016-03-24

Unga ställer högre krav på arbetsgivaren

Cissi Elwin: ”Talangerna kan välja och vraka” 

Curlade och bortskämda med uppkäftig attityd – eller bara väldigt medvetna? Oavsett vad man tycker om den yngre generationens arbetstagare, så är de hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Brummer News träffar Cissi Elwin, chefredaktör på tidningen Chef, för att samtala om de utmaningar svenska arbetsgivare står inför, i kampen om de unga talangerna.

– Bristen på personer med relevant utbildning har ökat och i många företag toppar talangfrågan listan på vad vd:ar oroar sig mest för. Inte minst på områden där vi i Sverige är väldigt framgångsrika idag, som techbolag. Det råder fullkomligt slagsmål om dessa talanger, vilket gör att unga och välutbildade med rätt kompetens kan välja och vraka bland arbetsgivarna och därmed även ställa högre krav.

Förväntningar på snabb utveckling

Så vad är det då för krav som de unga ställer? Cissi betonar att förväntningarna på arbetsgivaren är höga – redan från dag ett. Man räknar med snabb utvecklingstakt och vill i största möjliga utsträckning undvika vardag och slentrian:   

– Det finns en hög förväntan på egen tillfredsställelse på jobbet. Det är nu mer en fråga om vad företaget kan ge den anställde, inte en stilla förhoppning om att man som anställd eventuellt ska kunna bidra med något; det vet man redan att man kan. Jag gillar det och önskar att min generation hade haft det där självförtroendet. Nu vill man snabbt komma i position, få ett väldigt tydligt ansvar och man vill utvecklas hela tiden. I början uppfattade nog även jag det som lite provokativt, men nu tycker jag att det är rätt häftigt. Det är ju verkligen att ta ansvar för sitt eget yrkesliv. 

Klätternät i karriären

Att möta dessa förväntningar är krävande för arbetsgivaren och Elwin menar att man som chef måste vara på tårna och följa med i utvecklingen. Yngre arbetstagare vill ständigt lära sig mer och erövra nya marker, vilket gör att man måste börja att se förändringsprocessen som ett normaltillstånd. Dessutom är bilden av vad det innebär att klättra i karriären en helt annan nu än tidigare: 

– Den karriärstege vi ser idag är egentligen mer som klätternät på en lekplats. Mycket bredare och med möjlighet att även kliva nedåt och åt sidan för att komma dit du vill. Idag handlar inte målet alltid om att klättra högre och högre som chef – man ser ”the bigger picture” – och de företag som är duktiga på att ta vara på talanger har genomtänkta strategier. Man skulle kunna likna det vid att skapa en livskarta för respektive anställd, där man får utvecklas, göra det man verkligen har lust med och använda sig av den förmåga man har. Eller arbeta på ett sätt som är anpassat till den individuella livssituationen. Livet som helhet vävs in mycket mer. 

Större frihet kräver större tydlighet

För att vara attraktiv som arbetsgivare tror Cissi på stor självständighet för anställda, med tydliga uppdrag och återkommande uppföljning på leverans. Med denna frihet kan man visserligen i större uträckning styra själv över sitt jobb, men samtidigt uppstår det ett annat krav på ansvar och tillgänglighet där medarbetarna måste kunna leda sig själva. 

Talangernas krav påverkar såväl hur företagen ska arbeta för att attrahera, som behålla dem. För att behålla och utveckla dessa talanger krävs effektivt ledarskap som bottnar i företagets mål och strategier. Cissi igen:

– Man måste som arbetsgivare vara tydlig med att definiera förväntningarna. Det är mycket mer av en coach-roll som krävs nu och ett utvecklingssamtal om året räcker inte. Vi måste bli bättre på att ge ständig, specifik och utvecklande feedback, vilket är en konst att ge. Dessutom måste den feedback man ger vara förankrad i företagets mål, så att de anställda förstår hur deras insatser hänger ihop med helheten.

Arbete över generationsgränserna 

Elwin avslutar samtalet med några ord om den polariserade situation som lätt uppstår mellan unga och gamla. En problematik som på intet sätt är ny, men som hon menar att vi kan och måste råda bot på:

– Vi förstår nog inte hur dåliga vi är på att jobba över generationsgränserna. En bra arbetsplats arbetar med mångfald även i den här frågan. Unga människor har visserligen en fördel i att de behärskar tekniken sedan barnsben, men den äldre generationen kan ju förhoppningsvis mycket mer om affärerna. Tillsammans kan man ju hitta något väldigt bra i det där. Skillnaden mellan unga och gamla är ju egentligen bara att de kommunicerar på olika plattformar – men det är fortfarande samma mänskliga drivkrafter styr.

Läs nästa artikel

I huvudet på en millennial

Läs nästa: I huvudet på en millennial